Tội nghiệp bạn heo mập quá đi!

Bảng điểm tổng kết của heo mập nè. Tội bạn heo mập quá.

Điểm thi cuối kì: sinh 3, lý 4, văn 1, hóa 2

Sổ liên lạc được phê là: yếu sinh lý, kém văn hóa

ban-ca-chua-heo-map-yeu-kem

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy

Quân tử trả tiền, mười năm chưa muộn. Quân tử cải thặc là kỳ quặc quá đi ^^!

ban-ca-chua-be-nam-quan-tu

 

Tham gia thế giới ngộ nghĩnh cùng các nhân vật game ban ca chua các bạn nhé!